Reklamációs eljárás

Ez a reklamációs eljárás a Ptk. és a fogyasztóvédelmi törvényeknek megfelelően kidolgozott és fogyasztói termékekre vonatkozik (a továbbiakban "áru"), melyeknél a vásárló garanciából eredő jogai gyakorolhatóak, (a továbbiakban "reklamáció").

Az eladó a Web Retail s.r.o. korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Husinecká 903/10, 130 00, Praha 3; azonosító: 28876431, adóazonosító: CZ 28876431 bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, C szakasz 150602 lajstromszámon.

A vásárló az a személy, aki a termék vásárlása céljából szerződést köt az eladóval.

Arra a vásárlóra, aki nem a végfogyasztó, az eladó alkalmazhatja ezt a reklamációs eljárást. Más esetben a vásárló jogait illetve a megkötött szerződés és az erre vonatkozó törvények az irányadók.

Tartalom

 1. Hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok
 2. Garanciális feltételek
 3. Garanciális jogok
 4. Panaszkezelés
 5. Záró rendelkezések

1. Hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok

Viz általános szerződési feltételek.

2. Garanciális feltételek

Abban az esetben, ha a vásárlónál a csomag átvétele után a jótállási időn belül problémák merülnek fel, a vásárlónak jogában áll a jelentkező hibák reklamálására.

A garanciális időszakot az alkalmazandó jogszabály szabályozza. Amennyiben ez az időszak nincs feltüntetve, abban az esetben ez az idő 24 hónap és a kézbesítéstől számítandó.

Figyelmeztetjük, hogy egyes termékeknél a 24 hónapos garanciális idő a termék átvételétől nem érvényes. Azokra a termékekre vonatkozik, amelyek természetüknél fogva nem tartanak ki a garanciális időszak alatt. Az élettartam lejárta után a termék működésképtelensége nem tekinthető hibának. Amennyiben a katalógusban a projektorlámpa élettartama nem megjelölt, a következő adat érvényes: 3 hónap/2000 óra.További információt itt talál: Meddig tart a lámpa élettartama?

Az eladó felelős a termék kézbesítésekor a hibás termékekért, az anyag-és gyártási hibákért.

Ha a termék, a jótállási időn belül szervízben volt, annyival kitolódik a garanciális időszak tartama. Csere esetén nem indul új garanciális időszak.

A garanciát a következő esetekben nem lehet érvényesíteni:

 • Garanciális idő lejárta után jelenti a termék meghibásodását.
 • A termék meghibásodása a termék nem rendeltetésszerű alkalmazásából ered. A meghibásodás mechanikai, hő- és kémiai anyagok hatására történt.
 • A meghibásodás a nem megfelelő körülményeknek köszönhető: nem megfelelő hőmérséklet, párás, poros helyszín, kémiai- és mechanikai hatások.
 • A hiba a gyártó által meghatározott utasítások nem betartásából következtek be.
 • A hiba a nem megfelelő telepítésből, a nem rendeltetésszerű használatból, a felhasználó gondatlanságából ered.
 • A hiba az illetéktelen beavatkozásokból ered.
 • A hiba a nem megfelelő elektromos szabvány használata közben alakult.
 • A termék fizikai erő által rongálódott.
 • A garancia nem terjed ki a kopás okozta meghibásodásra.

Ezek a korlátozások nem alkalmazhatóak, amennyiben a termék tulajdonságai megsértik a fent felsorolt feltételeket.

A vásárló, aki nem minősül fogyasztónak, köteles, és a vásárlónak, aki fogyasztónak minősül, tanácsoljuk, hogy azonnal ellenőrizze együtt a szállítóval a küldemény állapotát (csomagok száma, a ragasztószalag és a doboz sértetlenségét. A vásárló jogosult megtagadni a küldemény átvételét, amennyiben a küldemény nem felel meg a szerződésben leírtaknak, pl., ha a küldemény hiányos vagy a csomagolás sérült. Amennyiben a sérült küldeményt a vásárló átveszi, a fuvarozó a vásárló, átadási jegyzőkönyvet készít a károk megjelölésével.

Amennyiben sérült vagy hiányos a szállítmány, kérjük azonnal vegye fel a kapcsolatot velünk a következő e-mail címen: info@projektoros-lampa.hu A kárbejelentést küldje el a webáruháznak.

3. Garanciális jogok

A fogyasztó jogosultságai:

 • amennyiben az időben észlelt hiba elhárítható, a vásárló jogosult az ingyenes probléma megoldásra, vagyis a termék cseréjére vagy pedig élhet a szerződéstől való elállás jogával.
 • amennyiben a vásárló önhibáján kívül nem tudja rendeltetésszerűen használni a terméket, jogosult az ingyenes probléma megoldásra, vagyis a termék cseréjére, vagy pedig élhet a szerződéstől való elállás jogával
 • amennyiben a felmerülő problémák gyakoriak, és gátolják a felhasználót a rendeltetésszerű felhasználásban, jogosult az ingyenes probléma megoldásra, vagyis a termék cseréjére, vagy pedig élhet a szerződéstől való elállás jogával
 • egyéb felmerülő, nem javítható hibák esetén amennyiben a vásárló nem óhajtja a terméket kicserélni, jogosult a vételár kedvezményes visszaigénylésére, vagy pedig élhet a szerződéstől való elállás jogával.

4. Panaszkezelés

 1. A becsomagolt árucikket a következő címre küldje el: Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Csehország. Az árut úgy csomagolja be a dobozba, hogy a szállítás során ne keletkezhessen rajta kár. Amennyiben van rá mód, az eredeti csomagolásban küldje vissza. Az eljárás megkezdése előtt kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk (e-mailben vagy pedig telefonon) a részletek miatt.
 2. A csomagot ajánljuk bebiztosítani és Törékeny anyagok szállítása szimbólumú matricával ellátni.
  • A csomagba az áru mellé mellékelje a kitöltött formanyomtatványt (MS Word | PDF)
  • A csomagot ajánlatos bebiztosítani.
 3. Abban az esetben, ha a vásárló küldi vissza az árut az eladónak reklamáció eljárás keretében, az esetleges károkért a vásárló vállal felelősséget addig, amíg az eladó nem veszi át a reklamált csomagot.
 4. A Service Center munkatársai vagy más felelős munkatárs felhívja a vásárlót, hogy vegye át a javított terméket, vagy automatikusan visszaküldik a vásárlónak.
 5. Minden esetben írásban protokollban kell rögzíteni az azonosított hibákat és azok eltávolításának módját. Javasoljuk a vásárlónak, hogy ezen protokollt a reklamációs eljárás végéig őrizze meg.
 6. Amennyiben a követelés megalapozatlan volt (lásd 2. bekezdés), az eladó a reklamaciós protokollban rögzíti a panasz elutasításának okát. Ebben az esetben a vásárló nem jogosult a reklamációs eljárás során felmerült költségeinek megtérítésére.
 7. A panasszal kapcsolatban az eladó azonnal dönt, bonyolult esetben 3 munkanapon belül. Ez az időszak nem tartalmazza az ésszerű időt, amelyre szükség van, hogy a hiba szakértői értékelése megtörténjen. A reklamáció és a hiba javítása a panasz benyújtásától számított 30 naptári napon belül kerül megoldásra, amennyiben a felek másban nem állapodnak meg.
 8. A reklamáció intézésének ideje addig felfüggesztésre kerül, amennyiben az eladó nem kapott meg minden szükséges adatot a reklamáció intézéséhez, addig, ameddig ezeket az adatokat meg nem kapja.
 9. A vásárló jogosult a reklamáció alkalmazásával kapcsolatos indokolt költségeinek megtérítésére. A költségek alatt a minimálisan szükséges költségek értendők. Nevezetesen a reklamáció küldésének postaköltségét tartalmazzák. Ezekhez a költségekhez nem tartoznak az autóval megtett út vagy expressz szállítás és egyéb hasonló költségek. Javasoljuk,hogy a reklamációra szánt terméket postán adja fel, mint "Külföldi levél". Az így kézbesített reklamáció költségeit indokoltnak bíráljuk el.
 10. Az eladó a fogyasztó részére írásban megerősíti, mikor és hogyan gyakorolhatja a fogyasztó a reklamációs eljárást. Továbbá, az eladó a fogyasztó részére megerősíti a reklamációs eljárás időpontját és módját a kártérítési igény rendezése érdekében, beleértve az esetleges javítás időtartamát. Abban az esetben, ha az eladó elutasította a panaszt, írásba foglalja az elutasítás okát.

5. Záró rendelkezések

Ezen reklamációs eljárás 2014 január 1.-jén lép hatályba. A változásd jogát fenntartjuk.

Amennyiben már minden szükséges információval rendelkezik, már csak a helyes lámpát kell kiválasztania

Villámgyors lámpakalauz

Találd meg a lámpát 2 klikkel

Lámpák és projektorok

TV lámpák