Általános szerződési feltételek

Korlátolt felelősségű társaság Web Retail s.r.o., Székhely: Husinecká 903/10, Prága 3, 130 00, Csehország, Cégjegyzékszám: 28876431

Kereskedelmi tevékenység végzésének nyilvántartásba vétele: Prágai Városi Bíróság, C szakasz 150602

termékek értékesítése online - webáruházon keresztül, Internetes cím alapján

Projektoros-Lampa.hu

Obsah

 1. Általános vásárlási feltételek
 2. Felhasználói fiók
 3. Adásvételi szerződés
 4. Termékek ára és fizetési feltételek
 5. Adásvételi szerződéstől való elállás
 6. Szállítás és kézbesítés
 7. Hibás teljesítésből eredő jogok
 8. A szerződő felek egyéb jogai és kötelezettségei
 9. Adatvédelem
 10. Felelősség és tartalom terjesztése
 11. Elektronikus nyilvántartás
 12. Kézbesítés
 13. Záró rendelkezések

Garanciával és kárrendezéssel kapcsolatos kérdésekkel a reklamációs eljárás alapján foglalkozunk.

1. ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

 • 1.1. Ezen szerződési feltételek (továbbiakban „feltételek“) a Web Retail s.r.o. korlátolt felelősségű társaság, Husinecká 903/10, 28876431, székhelye: Csehország Cégjegyzégszáma: 150602, jegyezve a Prágai Városi Bíróságnál, C szakasz (továbbiakban „eladó“) meghatározzák a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit az adásvételi szerződés alapján (továbbiakban „adásvételi szerződés“) melyek az eladó és más jogi személy között jönnek létre (továbbiakban „vásárló“) az eladó webáruházán keresztül. A webáruház az eladó által működtetett, Internetes címmel ellátott online felület Projektoros-Lampa.hu (továbbiakban „weboldal“)  
 •  
 • 1.2. A szerződési feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor egy adott személynek szándékában áll a termék megvásárlása, továbbá, ha a jogi vagy természetes személy a terméket, mint vállalkozó rendeli meg, esetleg egy különálló foglalkozás keretében. Ebben az esetben a vásárló vállalja, hogy a termékeket vállalkozói tevékenység keretében rendeli meg.  
 •  
 • 1.3. Az általános szerződési feltételektől eltérő rendelkezéseket az adásvételi szerződés rögzíti. Ezen eltérő rendelkezések felülírják az általános szerződési feltételeket.  
 •  
 • 1.4. A szerződési feltételek az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés és a szerződési feltételek magyar nyelven íródtak. Az adásvételi szerződés magyar nyelven kerül rögzítésre.  
 •  
 • 1.5. A szerződési feltételeket az eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti. Ezek a szerződési feltételek nem érintik azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek az előző szerződési feltételek érvényességének ideje alatt jöttek létre.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

 • 2.1. Vásárlói regisztráció alapján a vásárlónak hozzáférése van saját felhasználói felületéhez. A vásárlónak módjában áll ezen a saját felhasználói felületen (továbbiakban „felhasználói fiók “) keresztül terméket rendelni. A vásárló regisztráció nélkül is megrendelheti az általa kiválasztott terméket, közvetlenül a weboldalról.  
 •  
 • 2.2. A weboldalra való regisztráláskor, illetve termék rendelésekor a vásárló köteles minden adatot helyesen, hiánytalanul feltüntetni. Az adatokban bekövetkező bármilyen változást a vásárló köteles frissíteni és aktualizálni a felhasználói fiókban. A termék rendelésekor a felhasználói fiókban a vásárló által feltüntetett adatok helyesnek minősülnek.
 •  
 • 2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználónév és jelszó megadásával történik.
 •  
 • 2.4. Vásárló nem jogosult megosztani felhasználói fiókjának használatát bármilyen harmadik személlyel.  
 •  
 • 2.5. Az eladónak jogában áll egy adott vásárló felhasználói fiókjának törlése abban az esetben, ha a vásárló több, mint 1 évig nem használja az általa létrehozott fiókot, illetve, ha a vásárló megszegi az adásvételi szerződésben meghatározottakat. (beleértve az általános szerződési feltételeket).  
 •  
 • 2.6. A vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem áll folyamatosan rendelkezésre, különös tekintettel az eladó, illetve harmadik személy által végzett, szükséges hardver és szoftver karbantartás ideje alatt.

3. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

 • 3.1. A webáruházunk internetes oldalán minden termékmegjelenítés informatív jellegű. Az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni az adott termékre.  
 •  
 • 3.2. Az áruház webes felülete különféle információkat tartalmaz a termékekkel kapcsolatban, beleértve az egyes termékek árát is. A termékek ára tartalmazza az ÁFÁ-t és az összes hozzá kapcsolódó egyéb költséget. A termékek árai a weboldalon történő megjelenítés teljes időtartama alatt érvényesek. Ez a rendelkezés nem zárja ki az egyéb individuális adásvételi szerződés megkötését.  
 •  
 • 3.3. A weboldal a csomagolással és kézbesítéssel kapcsolatos információkat is tartalmazza. Ezen információk belföldi kézbesítés esetén érvényesek.  
 •  
 • 3.4. Termék rendelésekor a vásárló megrendelői lapot tölt ki a weboldalon, a következő információkkal:
  • 3.4.1. a termék megnevezése (a rendelni kívánt terméket a vásárló a weboldalon feltüntetett elektromos kosárba helyezi),  
  • 3.4.2. fizetési mód és kézbesítés módja  
  • 3.4.3. a kézbesítéssel kapcsolatos információk (továbbiakban együttesen csak rendelés“).
  •  
 • 3.5. A rendelés rögzítése előtt az eladó ellenőrizheti és megváltoztathatja a vásárló által megadott adatokat, így a vásárlónak lehetősége van javítani az esetleges hibákat, amelyek a rendelés leadása közben következtek be. A rendelés a “MEGRENDELEM” felületre való kattintással rögzítődik. A rendelésben feltüntetett adatok helyesnek és érvényesnek minősülnek. A megrendelés beérkezését követően az eladó azonnal köteles a vásárló felé megerősíteni a megrendelés beérkezését elektronikus formában. Ez a vásárló felhasználói fiókjában vagy megrendelésében feltüntetett e-mail címen keresztül történik meg (továbbiakban „vásárló e-mail címe“).  
 •  
 • 3.6. Az eladó jogosult a rendelés típusától függően (termékek számát, vételárát, vagy a szállítás előrelátható költségeit illetően) a vásárlótól további megerősítést kérni (írásban vagy telefonon).  
 •  
 • 3.7. Szerződéses viszony az eladó és vásárló között a rendelés beérkezése és elfogadása pillanatában jön létre: az eladó a vásárló felhasználói fiókjában feltüntetett e-mail címre megerősítést küld a rendelésről, annak leellenőrzése után. Az automatikus rendszerüzenet nem minősül a rendelés elfogadásának. Amennyiben a rendelés elfogadása nem történt meg, a szerződéses viszony a termék átvételekor jön létre.
 •  
 • 3.8. Amennyiben egyértelmű technikai hiba következtében az eladó hibásan tünteti fel egy adott termék árát a weboldalon, vagy bármilyen más hiba történik a rendelés folyamán- az eladó nem köteles elküldeni a vásárló által kiválasztott terméket a feltüntetett hibás áron, abban az esetben sem, ha a vásárló részére a megrendelésről megerősítés érkezett. Ebben az esetben az eladónak joga van elállni a szerződéstől.
 •  
 • 3.9. Hibásan vagy nem aktuálisan feltüntetett termékárak esetében az eladó köteles azonnal értesíteni erről a vásárlót.
 •  
 • 3.10. Vásárló kijelenti, hogy különféle kommunikációs eszközök segítségével, távúton köti meg az adásvételi szerződést. Az adásvételi szerződés ily módon történő megkötésekor a kommunikációs eszközök használásával felmerülő költségeket (internetszolgáltatás költségeit, telefonszolgáltatás költségeit) a vásárló téríti meg.

4. A TERMÉK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 • 4.1. A termék ellenértékét és a kézbesítéssel kapcsolatos esetleges költségeket a vásárló az eladó számára az alábbi módok valamelyikével téríti meg:
  • utánvét esetén készpénzzel a vásárló részére megadott kézbesítési helyen;  
  • banki átutalással a 11737076 23725003-számú OTP bankszámlára (továbbiakban „eladó bankszámlája“);  
  • PayPal-rendszerrel történő átutalással;  
  • bankkártyával.    
 •  
 • 4.2. A vételárral együtt a vásárló köteles megtéríteni a csomagolással és kézbesítéssel felmerülő költségeket, ha csak erről az eladó másképp nem rendelkezik. 
 •  
 • 4.3. Az eladó általában nem kötelezi a vásárlót előleg megtérítésére, viszont abban az esetben megteheti ezt, amikor a rendelt termék(ek) ára kiemelkedően magas. Ez nem érinti a szerződési feltételek 4.6 fejezetében foglaltakat - a vételár előre való kifizetési kötelezettségét.  
 •  
 • 4.4. Készpénzzel való fizetés esetén vagy utánvétes fizetés esetén a termék vételára az átvételkor meghatározott. Nem készpénzes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötése utáni 14. napig érvényes.  
 •  
 • 4.5. Nem készpénzes fizetés esetén a vásárló köteles a termék vételárát megtéríteni a megrendelés számának feltüntetésével együtt. Nem készpénzes fizetés esetén a vásárló köteles megrendelt termék vételárának megfelelő összeget időben megtéríteni az eladó részére - eladó bakszámlájára.  
 •  
 • 4.6. Az eladó jogosult - különös tekintettel akkor, ha a vásárló oldaláról nem történik a rendelés elégséges megerősítése (3.6 fejezet) - a vételár teljes megtérítésére, a rendelt termék vásárló részére történő kézbesítése előtt.  
 •  
 • 4.7. Az eladó által felkínált esetleges kedvezményeket nem lehet kombinálni, összevonni.  
 •  
 • 4.8. A magyarországi általános rendeleteknek megfelelően, az adásvételi szerződés alapján az eladó adóügyi iratot - számlát állít ki a vásárló részére. Az eladó kötelezi magát a hozzáadottérték-adó fizetésére. Az adóügyi iratot - számlát – az eladó állítja ki és küldi el a vásárlónak, a termék vételárának megtérítése után, elektromos úton a vásárló e-mail címére, vagy kinyomtatva a csomagolásba mellékelten a megrendelt termékkel együtt.
 •  
 • 4.9. Vásárló tudomásul veszi, hogy a már kiállított adóügyi iraton – számlán lévő adatokat nem lehet megváltoztatni.

5. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

 • 5.1. Vásárló tudomásul veszi, hogy nem állhat el a szerződéstől olyan esetekben, amikor személyre szabott termékről van szó, illetve olyan termékről, amelynél a csomagolás felnyitását követően higiéniai okok miatt lehetetlen a termék visszaküldése. Az adathordozó esetében akkor érvényes ez, ha annak meg lett sértve az eredeti csomagolása.
 •  
 • 5.2. Az 5.1. pontban megfogalmazott eseten kívül a polgári törvénykönyvben meghatározott rendelet értelmében a vásárlónak jogában áll elállni a szerződéstől a csomag átvételét követő 14 napon belül. Egyazon megrendelésben rögzített több árucikk különböző dátumú kézbesítése esetén a 14 napos határidő a megrendelés utolsó tételének átvételétől számítódik. A szerződéstől való elállási szándékot a fent jelölt időszakon belül kell elküldeni az eladó cimére: Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Csehország vagy annak email-címére: info@projektoros-lampa.hu. A szerződéstől való elállásra a vásárló használhatja a minta nyomtatványt (MS Word | PDF).
 •  
 • 5.3. Amennyiben az adásvételi szerződéstől való elállás a szerződési feltételek 5.2. pontjába foglaltak alapján történik, az adásvételi szerződés megszűnik. A vásárló köteles az általa megvásárolt terméket az adásvételi szerződéstől való elállást követő 14 napon belül visszaküldeni az eladó címére. Amennyiben a vásárló saját elhatározása miatt áll el a szerződéstől, ebben az esetben saját maga viseli a termékvisszaküldéssel kapcsolatos költségeket. Ez akkor is érvényes, ha a terméket nem lehet hagyományos postai úton visszaküldeni.  
 •  
 • 5.4. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződéstől való elállás a szerződés 5.2. pontjába összefoglaltak alapján történik, az eladó visszatéríti a termék árát a vásárlónak. Mindezt az adásvételi szerződéstől való elállást követő 14 napon belül, ugyanolyan fizetési móddal, ahogy a vevő a vételárat megtérítette. A fizetés módja eltérő is lehet, ha a vásárló ebbe beleegyezik és a vásárló számára ez nem jár semmilyen többletköltséggel. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az eladó nem köteles visszatéríteni a pénzt mindaddig, amíg a vásárló a terméket vissza nem küldte, vagy amíg a visszaküldést valamilyen módon nem igazolja.  
 •  
 • 5.5. Amennyiben a vásárló az eladó által ajánlott legolcsóbb szállítási módtól eltérő és drágább szállítási módot választ, abban az esetben az eladó a vásárló részére a legolcsóbb szállítási mód összegét téríti vissza.  
 •  
 • 5.6. Kártérítési igény esetén (a vásárló hibájából megsérült áru) az eladónak jogában áll beszámítani a keletkezett kár értékét az áru értékének visszafizetésekor.  
 •  
 • 5.7. Az eladó az alábbi esetekben fenntartja az adásvételi szerződéstől való elállás jogát:
  • a weboldalon keletkezett azon technikai hibák esetében, amikor a termék ára egyértelműen hibásan, vagy rosszul lett feltüntetve (szerződési feltételek 3.8. pontja) ;
  • objektív okok miatt a terméket (főként azért, mert az árut már nem gyártják, a beszállító nem szállít ebből többé a Cseh Köztársaságba stb.) nem lehet az eredeti feltételeknek megfelelően kiszállítani;
  • ebben az esetben a megrendelés teljesítése egyértelműen nem megoldható vagy nem engedélyezett.
 •  
 • 5.8. Abban az esetben, ha az eladó az adásvételi szerződés 5.6 pontjában foglalt okok fennállása miatt áll el a szerződéstől, ilyenkor köteles a vásárlót azonnal, késedelem nélkül értesíteni. Amennyiben a vásárló teljesen vagy részben kifizette az általa megrendelt termék vételárát, az eladó köteles az ennek megfelelő összeget visszatéríteni a vásárló részére, mégpedig ugyanazon fizetési móddal (nem készpénzes fizetéssel), amilyennel a vásárló a termékért fizetett a vásárló bankszámlájára. Az eladó köteles 14 napon belül elutalni ezt az összeget a vásárló által megadott bankszámlaszámra.
 •  
 • 5.9. Amikor a megrendeléssel egyidejűleg ajándékot kap a vásárló, ajándékozásról szóló szerződés jön létre a vásárló és eladó között. Abban az esetben, ha a vásárló eláll a szerződéstől, eláll az ajándékozásról szóló szerződéstől is és köteles visszaküldeni a megvásárolt árut és az ajándékba kapott cikket is.  
 •  
 • 5.10. Az adásvételi szerződéstől való elállás joga az 1.2. pontban foglaltakra nem vonatkozik.

6. SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS

 • 6.1. Amennyiben a vásárló saját kérésére a szállítás módja eltér a szerződésben foglaltaktól, abban az esetben a vásárló vállalja a szállítás során fellépő lehetséges kockázatokat és az esetlegesen felmerülő egyéb, szállítással összefüggő többlet költségeket.  
 •  
 • 6.2. Az adásvételi szerződés alapján az eladó köteles kiszállítani az árut a vásárló által feltüntetett címre, a vásárló pedig kézbesítéskor köteles azt átvenni.
 •  
 • 6.3. A webáruház oldalán feltüntetett szállítási idő a rendelt termék összegének beérkezéséig érvényes, kivéve az utánvéttel történő fizetést.
 •  
 • 6.4. Amennyiben a vásárló mulasztása miatt a termék többször kerül kiszállításra, vagy a szállítási mód eltér a megrendelésbe foglaltaktól, a vásárló köteles megtéríteni a szállítás ily módon keletkezett többletköltségét.
 •  
 • 6.5. A termék átvételekor a vásárló köteles ellenőrizni a termék csomagolásának sértetlenségét, és amennyiben bármilyen rendellenességet tapasztal, köteles azt azonnal jelezni a fuvarozónak. Amennyiben a csomag sérült, a vásárló nem köteles azt átvenni a fuvarozótól.  
 •  
 • 6.6. Az EU-n kívüli szállítás a DAP szállítási feltételek szerint történik – rendeltetési helyen történő kézbesítés (Incoterms 2010). Ebben az esetben az eladó vállalja a kockázatot a kijelölt helyre történő szállításkor. Az eladó köteles nyilatkozni az exportált és importált termékekről.
 •  
 • 6.7. Az áru szállításával kapcsolatban felmerülő egyéb jogok és kötelezettségek az eladó beleegyezésével külön szállítási feltételekben foglalhatók össze.

7. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ JOGOK

 • 7.1. A szerződő felek jogait és kötelezettségeit hibás áru esetében a Polgári törvénykönyv fogyasztóvédelemre vonatkozó rendelkezései és törvényei szabályozzák.  
 •  
 • 7.2. Az eladó felelőssége a termék hibátlanságának garantálása. Az eladó azért is felelősséget vállal, hogy kézbesítéskor a vásárló hibátlanul vehesse át a terméket:
  • 7.2.1. a terméknek olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, mint, amilyeneket a felek a szerződésben egyeztettek. Amennyiben ez nem történt meg, abban az esetben a terméknek olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, amelyeket az eladó vagy a gyártó bejelentett vagy amelyeket a vásárló elvárt a termék tartalmára való tekintettel vagy az eladó által feltüntetett leírás vagy reklám alapján,  
  • 7.2.2. a termék megfelel annak a használati céljának, amelyet az eladó bejelentett vagy amire általánosan használható,  
  • 7.2.3. a terméknek vagy az ennek alapján létrehozott mintának olyan megfelelő minőséggel kelle rendelkeznie, mint amilyet előzőleg a két fél meghatározott és szerződésbe foglalt.  
  • 7.2.4. a termék mennyisége vagy súlya nem lehet eltérő  
  • 7.2.5. a terméknek minden szempontból meg kell felelnie a rá vonatkozó jogi követelményeknek.  
  •  
 • 7.3. A 7.2 pontban feltüntetett feltételek nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a termék hibás, és ez miatt alacsonyabb áron kerül értékesítésre. A használt termékek esetében a hibák általános használat során keletkeztek, amelyek az átvétel időpontjában is léteztek.  
 •  
 • 7.4. Abban az esetben, amikor a hiba a kézbesítés dátumától számított 6 hónapon belül jelentkezett, akkor úgy kell értelmezni, mintha az már a kézbesítés során is jelen lett volna. A vásárlónak jogában áll benyújtani a reklamációt abban az esetben, ha a terméken 24 hónapig tartó használat során hiba keletkezik, vagy megkárosodik. A projektorokhoz tartozó lámpák a korlátolt élettartamú termékek közé tartoznak (2000 óra vagy 3 hónap üzemidő), ha nem másképp lett az adásvételi szerződésbe foglalva. Bővebb információ erről: reklamáció eljárás.
 •  
 • 7.5. A megrendelés hibás teljesítésből eredendő jogait a vásárló az eladó következő cimére kézbesítve gyakorolhatja: Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Csehország. A reklamáció dátuma a hibás termék eladóhoz történő kézbesítés napjától számítódik ;
 •  
 • 7.6. Az eladó hibás teljesítéséből eredő további jogokat és kötelezettségeket a reklamációs eljárás határozza meg.

8. A SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 • 8.1. A vásárló a termék tulajdonjogát a vételár teljes megtérítésével szerzi meg.  
 •  
 • 8.2. Fogyasztói panaszok kezelését az eladó elektronikus úton végzi az: info@projektoros-lampa.hu-webcímen. A panaszkezeléshez kapcsolódó információkat az eladó a vásárló által megadott e-mail címre küldi el.  
 •  
 • 8.3. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarország területén kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület döntheti el ingyenesen és gyorsan. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi utalásra kattintva érheti el: http://ec.europa.eu/odr.  
 •  
 • 8.4. A Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, cégjegyzékszám: 000 20 869, Internetcím: https://adr.coi.cz/cs címek alatt jegyzett Cseh Fogyasztóvédelmi Intézmény felelős a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséért. A http://ec.europa.eu/consumers/ online vitarendezési platformot lehet használni az eladó és a vevő között az adásvételi szerződésből származó viták megoldására.
 •  
 • 8.5. Az Európai Parlament és Tanács 524/2013 rendelete alapján, 2013. május 21.-i keletkezéssel az online fogyasztói vitarendezésről és a 2006/2004 (ES) rendelet, valamint a 2009/22/ES irányelv (a fogyasztói jogviták online rendezéséről) alapján az Európai Fogyasztói Központot, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Internetcíme: http://www.evropskyspotrebitel.cz határozza meg kapcsolattartóként a jogviták elrendezésére.
 •  
 • 8.6. A vásárló átvállalja magára a körülmények változásának veszélyét a § 1765 bek. 2 sz. polgári törvény értelmében (§ 1765 odst. 2 sz.).  
 •  

9.ADATVÉDELEM

 • 9.1. A vásárlók személyes adatvédelme az erre vonatkozó törvény értelmében történik. Az eladó regisztrációval rendelkezik a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalnál a 00069867 szám alatt.  
 •  
 • 9.2. Vásárló tudomásul veszi, hogy saját személyes adatait köteles helyesen és a valóságnak megfelelően megadni (regisztráláskor a felhasználói fiókba és a weboldalon történő rendeléskor) és az adatokban bekövetkezett változásokról késedelem nélkül értesíteni.  
  •  

10. FELELŐSSÉG ÉS TARTALMAK TERJESZTÉSE

 • 9.1. Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldalunkon feltüntetett termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos szöveges információk harmadik féltől származnak (a termékek gyártójától és a forgalmazójától), ebből kifolyólag ténybeli vagy technikai pontatlanságot tartalmazhatnak. Ezek az információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
 •  
 • 9.2. Ez a tény nem mentesíti fel a webáruház üzemeltetőjét az alól a kötelesség alól, hogy teljes körűen tájékoztassa fogyasztóit a termékekkel és az általa nyújtott szolgáltatásunkkal kapcsolatban.
 •  
 • 9.3. A termékek fotói a webáruház működtetőjének tulajdonjogát képezik. Ezek a tartalmak a működtető írásos hozzájárulása nélkül nem továbbíthatók, nem terjeszthetők és nem másolhatók.

11. ELADÁSOK ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁSA

 • 11.1. Az elektronikus nyilvántartásról szóló törvény értelmében az eladó köteles nyugtát kiállítani a vásárló számára. Továbbá köteles nyilvántartani az értékesítéseket és továbbítani az ezzel kapcsolatos adatokat online az adóhatóságok felé- technikai problémák esetén legkésőbb 48 órán belül.
 •  
 • 11.2. A megrendelés kézbesítésével a vásárló egyetért a nyugta kiállításával és átadásával elektronikus úton. A nyugta elektronikus úton, e-mail formájában kerül kézbesítésre a vásárló e-mail címére az érvényes fizetés regisztrálását követően. A vásárló kérésére a számla papíralapon is kiállítható és kiküldhető részére vagy akár személyesen is átvehető.

12. KÉZBESÍTÉS

 • 12.1. A vásárló e-mail címére érkezhet a kézbesítésről szóló értesítés.

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 • 13.1. Amennyiben a vásárló lakhelye vagy tartózkodási helye a Cseh Köztársaságon kívülre esik, illetve a felek közötti jogviszony egyéb nemzetközi elemet is tartalmaz, a vásárló tudomásul veszi, hogy a felek közötti jogviszony a cseh jogrendszer szerint szabályozott. Ha a vásárló olyan országban tartózkodik, ahol a törvények előírják a magasabb szintű fogyasztó védelmi rendszert, mint a cseh jogállamiság, akkor jogosult erre a magasabb szintű fogyasztó védelemre.
 •  
 • 13.2. Amennyiben a szerződési feltételek valamelyik rendelkezése nem érvényes, hatálytalan vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezések helyett az a szabály lép életbe, amely tartalmában és jelentésében a legközelebb áll az eredetihez. A nem érvényben lévő vagy hatálytalan rendelkezés nem érinti a további rendelkezéseket.
 •  
 • 13.3. Adásvételi szerződést, beleértve a szerződési feltételeket az eladó elektronikus formában rögzíti és nem teszi hozzáférhetővé más, harmadik személy számára.
 •  
 • 13.4. Eladó elérhetőségei: postai cím Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Csehország, e-mail cím: info@projektoros-lampa.hu, telefonszám: +36 (1) 800 1766.  

Amennyiben megtalálta az összes szükséges információt, nincs más hátra, mint kiválasztani az Önnek megfelelő lámpát

Villámgyors lámpakalauz

Találd meg a megfelelő lámpát néhány kattintás segítségével

Projektor lámpák

TV lámpák