Általános szerződési feltételek

Korlátolt felelősségű társaság Web Retail s.r.o., székhelye Husinecká 903/10, Prága 3, 130 00, Csehország, Cégjegyzékszáma: 28876431

Kereskedelmi tevékenység végzésének nyilvántartásba vétele, Prágai Városi Bíróság, C szakasz 150602

termékek értékesítése online - webáruházon keresztül, Internetes cím alapján

Projektoros-Lampa.hu

Obsah

 1. Általános rendelkezések
 2. Felhasználói fiók
 3. Adásvételi szerződés
 4. Termékek ára és fizetési feltételek
 5. Adásvételi szerződéstől való elállás
 6. Szállítás és kézbesítés
 7. Hibás teljesítésből eredő jogok
 8. A szerződő felek egyéb jogai és kötelezettségei
 9. Adatvédelem
 10. Felelősség és tartalom terjesztése
 11. Elektronikus nyilvántartás
 12. Kézbesítés
 13. Záró rendelkezések

Garanciával és kárrendezéssel kapcsolatos kérdésekkel a reklamációs eljárás alapján foglalkozunk.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 • 1.1. Ezen szerződési feltételek (továbbiakban „feltételek“) a Web Retail s.r.o. korlátolt felelősségű társaság, székhelye Csehország, Husinecká 903/10, : 28876431, Cégjegyzégszám: 150602, jegyezve a Prágai Városi Bíróságnál, C szakasz (továbbiakban „eladó“) meghatározzák a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit az adásvételi szerződés alapján (továbbiakban „adásvételi szerződés“) melyek az eladó és más természetes személy között jönnek létre (továbbiakban „vásárló“) az eladó webáruházán keresztül. A webáruház az eladó által működtetett webes felület Internetes címmel ellátva Projektoros-Lampa.hu (továbbiakban „weboldal“)  
 •  
 • 1.2. A szerződési feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a személynek szándékában áll a termék megvásárlása, továbbá ha a jogi vagy természetes személy a terméket mint vállalkozó rendeli meg, avagy különálló foglalkozás keretében. Ebben az esetben a vásárló vállalja, hogy a termékeket vállalkozói tevékenység keretében rendeli meg.  
 •  
 • 1.3. A szerződési feltételektől eltérő rendelkezéseket az adásvételi szerződés rögzíti. Ezen eltérő rendelkezések felülírják az általános szerződési feltételeket.  
 •  
 • 1.4. A szerződési feltételek az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés és a szerződési feltételek magyar nyelven íródtak. Az adásvételi szerződés magyar nyelven kerül rögzítésre.  
 •  
 • 1.5. A szerződési feltételeket az eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti. Ezek a szerződési feltételek nem érintik azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek az előző szerződési feltételek érvényességének ideje alatt jöttek létre.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

 • 2.1. Vásárlói regisztráció alapján a vásárlónak hozzáférése van saját felhasználói felületéhez. A vásárló a saját felhasználói felületén keresztül terméket rendelhet (továbbiakban „felhasználói fiók“). A vásárló regisztráció nélkül is rendelhet terméket, közvetlenül a weboldalról.  
 •  
 • 2.2. A weboldalra való regisztráláskor, illetve termék rendelésekor a vásárló köteles minden adatot helyesen, hiánytalanul feltüntetni. Az adatokban bekövetkező bármilyen változást a vásárló köteles frissíteni és aktualizálni a felhasználói fiókban. A termék rendelésekor a felhasználói fiókban a vásárló által feltüntetett adatok helyesnek minősülnek.
 •  
 • 2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználónév és jelszó megadásával lehetséges.
 •  
 • 2.4. Vásárló nem jogosult felhasználói fiókjának használatát harmadik személlyel megosztani.  
 •  
 • 2.5. Eladó törölheti a felhasználói fiókot abban az esetben, ha a vásárló fiókját több, mint 1 évig nem használja, avagy ha a vásárló az adásvételi szerződésben meghatározottakat megszegi (beleértve a szerződési feltételeket).  
 •  
 • 2.6. Vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem áll folyamatosan rendelkezésre, különös tekintettel az eladó, illetve harmadik személy által végzett, szükséges hardver és szoftver karbantartás ideje alatt.

3. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

 • 3.1. Bármilyen termékmegjelenítés a webáruház internetes oldalán informatív jelleggel rendelkezik. Az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni az adott termékre. 
 •  
 • 3.2. Az üzlet webes felülete információkat tartalmaz a termékekkel kapcsolatban, beleértve az egyes termékek árát. A termékek ára tartalmazza az ÁFÁ-t és az összes kapcsolódó költséget. Az árak a weboldalon való feltüntetés teljes időtartama alatt érvényesek. Ez a rendelkezés nem zárja ki más, individuális adásvételi szerződés megkötését.  
 •  
 • 3.3. A weboldal a csomagolással és kézbesítéssel kapcsolatos információkat is tartalmaz. Ezen információk belföldi kézbesítés esetén érvényesek.  
 •  
 • 3.4. Termék rendelésekor a vásárló megrendelői lapot tölt ki a weboldalon, a következő információkkal:
  • 3.4.1. rendelt termék (a rendelni kívánt terméket a vásárló a weboldalon feltüntetett elektromos kosárba helyezi),  
  • 3.4.2. fizetési mód és kézbesítés módja  
  • 3.4.3. a kézbesítéssel kapcsolatos információk (továbbiakban együttesen csak rendelés“).
  •  
 • 3.5. A rendelés elküldése előtt az eladó ellenőrizheti és megváltoztathatja az adatokat, melyeket a vásárló a megrendelésben megadott, így a vásárlónak lehetősége van javítani az esetleges hibákat, amelyek a rendelés leadása közben következtek be. A rendelés a “MEGRENDELEM” felületre való kattintással történik meg. A rendelésben feltüntetett adatok helyesnek és érvényesnek minősülnek. A rendelés beérkezése után az eladó azonnal köteles a vásárló felé rendelését megerősíteni, elektronikus formában, a vásárló felhasználói fiókjában vagy megrendelésében feltüntetett e-mail címen keresztül (továbbiakban „vásárló e-mail címe“).  
 •  
 • 3.6. Az eladó jogosult a rendelés típusától függően (termékek száma, vételára, szállítás előrelátható költségei) a vásárlótól további megerősítést kérni (írásban vagy telefonon).  
 •  
 • 3.7. Szerződéses viszony az eladó és vásárló között a rendelés beérkezése és elfogadása pillanatában jön létre: az eladó a vásárló felhasználói fiókjában feltüntetett e-mail címre megerősítést küld a rendelésről, annak leellenőrzése után. Az automatikus rendszerüzenet nem minősül a rendelés elfogadásának. Amennyiben a rendelés elfogadása nem történt meg, a szerződéses viszony a termék átvételekor jön létre.
 •  
 • 3.8. Amennyiben az eladó részéről egyértelműen technikai hiba következik be a weboldalon az árak feltüntetésével kapcsolatban, vagy a rendelés folyamán hiba történik, az eladó nem köteles a vásárló részére a terméket megküldeni a feltüntetett hibás áron, abban az esetben sem, ha a vásárló részére a megrendelésről megerősítés érkezett. Ebben az esetben az eladónak joga van elállni a szerződéstől.
 •  
 • 3.9. Amennyiben a weboldalon feltüntetett termékárak nem aktuálisak, az eladó köteles azonnal értesíteni erről a vásárlót.
 •  
 • 3.10. Vásárló kijelenti, hogy kommunikációs eszközök segítségével, távúton megköti az adásvételi szerződést. Az adásvételi szerződés ily módon történő megkötésekor a kommunikációs eszközök használásával felmerülő költségeket (internetszolgáltatás költségei, telefonszolgáltatás költségei) a vásárló téríti.

4. A TERMÉK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 • 4.1. A termék ellenértékét és a kézbesítéssel kapcsolatos esetleges költségeket a vásárló az eladó számára az alábbi módok valamelyikével téríti meg:
  • utánvét esetén készpénzzel a vásárló részére megadott kézbesítési helyen;  
  • banki átutalással a számú bankszámlára: 11737076 23725003, OTP bank. (továbbiakban „eladó bankszámlája“);  
  • PayPal rendszerrel történő átutalással;  
  • bankkártyával.    
 •  
 • 4.2. A vétalárral együtt a vásárló köteles megtéríteni a csomagolással és kézbesítéssel felmerülő költségeknek megfelelő összeget, hacsak erről az eladó másképp nem rendelkezik. 
 •  
 • 4.3. Eladó általában nem kér a vásárlótól letétet vagy más hasonló fizetési módot, viszont erre joga van olyan esetekben, ahol a rendelt termék(ek) ára kiemelkedően magas. Ez nem érinti a szerződési feltételek 4.6 fejezetében foglaltakat - a vételár előre való kifizetési kötelezettségét.  
 •  
 • 4.4. Készpénzzel való fizetés esetén vagy utánvétes fizetés esetén a termék vételára az átvételkor meghatározott. Nem készpénzes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötése utáni 14. napig érvényes.  
 •  
 • 4.5. Nem készpénzes fizetés esetén a vásárló köteles a termék vételárát megtéríteni a variabilis szám feltüntetésével együtt. Nem készpénzes fizetés esetén a vásárló köteles megrendelt termék vételárának megfelelő összeget időben megtéríteni az eladó részére - eladó bakszámlájára.  
 •  
 • 4.6. Az eladó jogosult - különös tekintettel akkor, ha a vásárló oldaláról nem történik a rendelés elégséges megerősítése (3.6 fejezet) - a vételár teljes megtérítésére, a rendelt termék vásárló részére történő megküldése előtt.  
 •  
 • 4.7. Az eladó által felkínált esetleges kedvezményeket nem lehet kombinálni, összevonni.  
 •  
 • 4.8. Az általános kötelező előírásoknak megfelelően, az adásvételi szerződés alapján az eladó adóügyi iratokat - számlát állít ki a vásárló részére. Eladó hozzáadottérték-adó fizetésére kötelezett. Az adóügyi iratot - számlát – az eladó állítja ki a vásárlónak, a termék vételárának megtérítése után, elektromos úton a vásárló e-mail címére, vagy papíralapon a csomagban, a küldött termékkel együtt.
 •  
 • 4.9. Vásárló tudomásul veszi, hogy az adóügyi irat - számla – kiállítása után nem változtathat azok adatain.

5. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

 • 5.1. Vásárló tudomásul veszi, hogy nem állhat el a szerződéstől olyan esetekben, amikor személyre szabott termékről van szó vagy olyan termékről, amelynél a csomagolás felbontása után nem lehetséges higiéniai szempontból a visszaküldése vagy adathordozó esetében, ha meg lett sértve az eredeti csomagolása.
 •  
 • 5.2. Abban az esetben, ha nem az 5.1. pontban megfogalmazot esetről van szó, amikor nem lehetséges elállni a szerződéstől, a vásárló elállhat a szerződéstől a polgári törvény értelmében a csomag átvételét követő 14 napon belül. Abban az esetben, amikor a megrendelés több árucikket tartalmaz vagy több részből áll, a 14 napos határidő a rendelés utolsó részének átvételétől számít. A szerződéstől való elállási szándékot a fent jelölt időszakon belül kell elküldeni vagy az eladó cimére: Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Csehország vagy email cimére: info@projektoros-lampa.hu. A szerződéstől való elállásra a vásárló használhatja a minta nyomtatványt (MS Word | PDF).
 •  
 • 5.3. Amennyiben az adásvételi szerződéstől való elállás a szerződési feltételek 5.2. pont alapján történik, az adásvételi szerződés megszűnik. A vevő az eladó részére a terméket az adásvételi szerződéstől való elállást követő 14 napon belül megküldi. Amennyiben a vevő eláll a szerződéstől, a vevő viseli a termékvisszaküldés költségeit. Ez akkor is érvényes, ha a terméket nem lehet hagyományos postai úton visszaküldeni.  
 •  
 • 5.4. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződéstől való elállás a szerződés 5.2. pontja alapján történik, az eladó visszatéríti a termék árát a vásárlónak. Mindezt az adásvételi szerződéstől való elállást követő 14 napon belül, ugyanolyan fizetési móddal, ahogy a vevő a vételárat megtérítette. A fizetés módja eltérő is lehet, ha a vásárló ebbe beleegyezik és a vásárló számára ez nem jár semmilyen többletköltséggel. Adásvételi szerződéstől való elállás esetén az eladó nem köteles visszatéríteni a pénzt mindaddig, amíg a vásárló a terméket vissza nem küldte, vagy amíg a visszaküldést valamilyen módon nem igazolja. 
 •  
 • 5.5. Ha a vásárló az eladó által ajánlott legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, az eladó a vásárló részére a legolcsóbb szállítási mód összegét téríti meg.  
 •  
 • 5.6. Kártérítési igény esetében (megsérült áru a vásárló hibájából) az eladónak jogában áll ezt beszámítani az áru értékének visszafizetésekor.  
 •  
 • 5.7. Az eladó az alábbi esetekben fenntartja az adásvételi szerződéstől való elállás jogát:
  • a weboldalon keletkezett azon technikai hibák esetében, amikor a termék ára egyértelműen rosszul feltüntetett (szerződési feltételek 3.8. pontja);
  • objektív okok miatt a terméket (főként azért, mert az árut már nem gyártják, a szállító megszűnt szállítani a Cseh Köztársaságba, stb.) nem lehet eredeti feltételek mellett szállítani;
  • a teljesítés egyértelműen nem megoldható vagy nem engedélyezett.
 •  
 • 5.8. Abban az esetben, ha az eladó az adásvételi szerződés 5.6 pontjában foglalt okok fennállása miatt áll el, arról köteles a vásárlót azonnal, késedelem nélkül értesíteni. Amennyiben a vásárló teljesen vagy részben kifizette a vételárat, az eladó köteles az ennek megfelelő összeget visszatéríteni a vásárló részére, mégpedig ugyanazon fizetési móddal, mint a vásárló, avagy nem készpénzes fizetési móddal a vásárló bankszámlájára. Ezt az összeget az eladó a vásárló részére az adásvételi szerződéstől való elállást követő 14 napon belül megküldi.
 •  
 • 5.9. Amikor a megrendeléssel egyidejűleg ajándékot kap a vásárló, ajándékozásról szóló szerződés jön létre a vásárló és eladó között. Abban az esetben, ha a vásárló eláll a szerződéstől, eláll az ajándékozásról szóló szerződéstől is és köteles visszaküldeni a megvásárolt árut és az ajándékozott cikket is.  
 •  
 • 5.10. Az adásvételi szerződéstől való elállás joga az 1.2. pontban foglaltakra nem vonatkozik.

6. SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS

 • 6.1. Amennyiben a szállítás módja a szerződésben foglaltaktól a vásárló saját kérelmére eltér, vásárló vállalja a más móddal történő szállítás során fellépő kockázatokat és az esetlegesen felmerülő egyéb, szállítással összefüggő költségeket.  
 •  
 • 6.2. Ha az eladó az adásvételi szerződés alapján a vásárló által megjelölt helyre köteles kiszállítani a rendelt terméket, a vásárló kézbesítéskor köteles azt átvenni.
 •  
 • 6.3. A webáruház oldalán feltüntetett szállítási idő a rendelt termék összegének beérkezéséig érvényes, kivéve az utánvéttel történő fizetést.
 •  
 • 6.4. Amennyiben a vásárló mulasztása miatt a termék többször kerül kiszállításra, vagy a rendelésben foglaltaktól a szállítási mód eltér, a vásárló köteles megtéríteni a szállítás ily módon keletkezett költségeit.
 •  
 • 6.5. A termék átvételekor a vásárló köteles ellenőrizni a termék csomagjának sértetlenségét, s amennyiben bármi rendellenességet tapasztal, köteles azt azonnal jelezni a fuvarozónak. Amennyiben a csomag sérült, a vásárló nem köteles azt átvenni a fuvarozótól.  
 •  
 • 6.6. EU-n kívüli szállítás a DAP szállítási feltételek szerint történik - rendeltetési helyen történő kézbesítés (Incoterms 2010). Az eladó viseli a kockázatot a kijelölt helyre történő szállításkor. Az eladó köteles nyilatkozni az exportált és importált termékekről.
 •  
 • 6.7. Egyéb jogok és kötelezettségek az áru szállításával kapcsolatban külön szállítási feltételekben szabhatóak meg, az eladó beleegyezésével.

7. HIBÁS TELJESíTÉSBŐL SZÁRMAZÓ JOGOK

 • 7.1. A szerződő felek jogait és kötelezettségeit hibás áru esetében a Polgári törvénykönyv fogyasztóvédelemre vonatkozó rendelkezései és törvényei szabályozzák.  
 •  
 • 7.2. Az eladó felelőssége a termék hibátlanságának garantálása. Különösen az eladó felelősséget vállal azért, hogy abban a pillanatban, amikor a vásárló átvette a terméket:
  • 7.2.1. a termék olyan tulajdonságokkal rendelkezik, melyeket a felek egyeztettek, ha nem kerültek egyeztetésre, akkor olyan tulajdonságokkal rendelkezik, melyeket az eladó vagy a gyártó bejelentett vagy amelyeket a vásárló elvárt a termék tartalmára való tekintettel vagy az eladó reklámja alapján,  
  • 7.2.2. a termék megfelel annak a használati céljának, amelyet az eladó bejelentett vagy amire általánosan használható,  
  • 7.2.3. a terméknek megfelelő a minősége vagy megfelel a minta minőségének, ha előre benyújtott minta alapján volt megkötve a szerződés,  
  • 7.2.4. a terméknek megfelelő a mennyisége vagy súlya és  
  • 7.2.5. a termék megfelel a jogi követelményeknek.  
  •  
 • 7.3. A 7.2 pontban feltüntetett feltételek nem kerülnek alkalmazásra abban az esetben, ha a termék hiba miatt alacsonyabb áron kerül eladásra, a használt termékek esetében a hibák általános használat során keletkeztek, amelyek az átvétel időpontjában léteztek.  
 •  
 • 7.4. Ha a hiba a kézbesítéstől számítva 6 hónapon belül jelentkezett, akkor úgy kezelendő, mintha a kézbesítés során már jelen lett volna. A vásárlónak joga van benyújtani a reklamációt 24 hónapon belül felmerült hiba esetén. A projektorokhoz tartozó lámpák korlátolt élettartamú termékek közé tartoznak (2000 óra avagy 3 hónap), ha másképpen nincs megjegyezve. Többet itt tudhat meg: reklamáció eljárás.
 •  
 • 7.5. A hibás teljesítésből eredő jogokat a vásárló az eladónál gyakorolja a következő cimen: Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Csehország. A reklamáció beteljesülésének időpontja, amikor a csomag kézbesítésre került az eladónak.  
 •  
 • 7.6. Az eladó hibás teljesítéséből eredő további jogokat és kötelezettségeket meghatározza a reklamációs eljárás.

8. A SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 • 8.1. A vásárló a termék tulajdonjogát a vételár teljes megtérítésével szerzi meg.  
 •  
 • 8.2. Fogyasztói panaszok kezelését az eladó elektronikus úton biztosítja: info@projektoros-lampa.hu. A panaszkezeléshez kapcsolódó információkat az eladó a vásárló e-mail címére küldi meg.  
 •  
 • 8.3. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr.  
 •  
 • 8.4. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzés, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, cégjegyzékszám: 000 20 869, Internetcím: https://adr.coi.cz/cs, felelős a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséért. Az online vitarendezési platform a http://ec.europa.eu/consumers/ felhasználható az eladó és a vevő között az adásvételi szerződésből származó viták megoldására.
 •  
 • 8.5. Európai Fogyasztói Központ Csehország, székhelye Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz a kapcsolattartó, az Európai Parlament és Tanács 524/2013 rendelete alapján, 2013. május 21.-i keletkezéssel az online fogyasztói vitarendezésről és a 2006/2004 (ES) rendelet, valamint a 2009/22/ES irányelv (a fogyasztói jogviták online rendezéséről) alapján.
 •  
 • 8.6. A vásárló átvállalja magára a körülmények változásának veszélyét a § 1765 odst. 2 sz. polgári törvény értelmében (§ 1765 odst. 2 sz.).  
 •  

9.ADATVÉDELEM

 • 9.1. A vásárlók személyes adatvédelme törvény szerint történik. Az eladó regisztrációval rendelkezik a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalnál a 00069867 szám alatt.  
 •  
 • 9.2. Vásárló tudomásul veszi, hogy saját személyes adatait köteles helyesen és a valóságnak megfelelően megadni (regisztráláskor a felhasználói fiókba és a weboldalon történő rendeléskor) és az adatokban bekövetkezett változásokról késedelem nélkül értesíteni.  
  •  

10. FELELŐSSÉG ÉS TARTALMAK TERJESZTÉSE

 • 9.1. Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal szöveges információi az árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban harmadik féltől származnak (a termékek gyártójától és a forgalmazójától), és tartalmazhatnak ténybeli vagy technikai pontatlanságokat. Ezen információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
 •  
 • 9.2. Ezzel azonban nem térünk ki a kötelességünk alól, hogy teljes körűen tájékoztassuk a fogyasztókat a termékekkel és szolgáltatásunkkal kapcsolatban.
 •  
 • 9.3. A termékek fotói a a weboldal működtetőjének tulajdonjogát képezik. Ezek a tartalmak a működtető írásos hozzájárulása nélkül nem továbbíthatók, nem terjeszthetők és nem másolhatók.

11. ÉLADÁSOK ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁSA

 • 11.1. Az elektronikus nyilvántartásról szóló törvény értelmében az eladó köteles nyugtát kiállítani a vásárló számára. Továbbá köteles nyilvántartani az értékesítést és adatot szolgáltatni online az adóhatóságok felé, technikai problémák esetén legkésőbb 48 órán belül.
 •  
 • 11.2. A rendelés megküldésével a vásárló egyúttal egyetért a nyugta kiállításával és átadásával elektronikus úton. A nyugta elektronikus úton, e-mail formájában kerül kiküldésre a vásárló e-mail címére az érvényes fizetés regisztrálását követően. A vásárló kérésére a számla papíralapon is kiállítható és kiküldhető részére avagy személyesen átvehető általa.

12. KÉZBESÍTÉS

 • 12.1. A vásárló email címére lehetséges a vásárlónak való kézbesítés.

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 • 13.1. Amennyiben a vásárló lakhelye vagy tartózkodási helye a Cseh Köztársaságon kívülre esik, illetve a felek közötti jogviszony egyéb nemzetközi elemet tartalmaz, a vásárló tudomásul veszi, hogy a felek közötti jogviszony a cseh jogrendszer szerint szabályozott. Ha a vásárló olyan országban tartózkodik, ahol a törvények előírják a magasabb szintű fogyasztó védelmi rendszert, mint a cseh jogállamiság, akkor erre a magasabb szintű fogyasztó védelemre jogosult.
 •  
 • 13.2. Amennyiben a szerződési feltételek valamelyik rendelkezése nem érvényes, hatálytalan vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezések helyett olyan rendelkezés lép életbe, amely tartalmában és jelentésében a legközelebb áll az eredetihez. A nem érvényben lévő vagy hatálytalan rendelkezés nem érinti a további rendelkezéseket.
 •  
 • 13.3. Adásvételi szerződés, beleértve a szerződési feltételeket az eladó által archivált, elektronikus formában és nem hozzáférhető más, harmadik személy számára.
 •  
 • 13.4. Eladó elérhetőségei: postai cím Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Csehország, e-mail cím info@projektoros-lampa.hu, telefonszám +36 (1) 800 1766.  

Amennyiben már minden szükséges információval rendelkezik, már csak a helyes lámpát kell kiválasztania

Villámgyors lámpakalauz

Találd meg a lámpát 2 klikkel

Lámpák és projektorok

TV lámpák