Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

A Web Retail s.r.o. az Ön személyes adatainak kezelését végzi, mivel az elengedhetetlen a szerződés teljesítése céljából, az Ön rendelésének teljesítése céljából (vagy az ilyen szerződés megkötését megelőzően végrehajtott intézkedések végrehajtására), továbbá a személyes adatainak kezelését végzi, amelyek szükségesek e társaság jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez.

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 • Személyes adatait a Web Retail s.r.o. kezeli, székhelye Husinecká 903/10, Prága 3, 130 00, Csehország, Cégjegyzékszáma: 28876431 bejegyezve a Prágai Cégbíróság által, C részleg/ 150602 (továbbiakban csak „adatkezelő“).
 •  
 • 1.2. Az adatkezelő elérhetősége: levelezési és kézbesítési cím Politických vězňů 1597/19, Prága 1, 110 00, elektronikus formában az info@projektoros-lampa.hu, telefon (06) 1 800 1766.
 •  
 • 1.3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

2. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA

 • 2.1. A személyes adatok kezelésének jogalapja az a tény, hogy az ilyen adatkezelés szükséges az alábbiakhoz:
  • 2.1.1. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az érintett hozzájárulása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 6. cikk, 1. bekezdés a) pontjának értelmében. (személyes adatok védelméről szóló általános rendelet) (továbbiakban „rendelet“);
  • 2.1.2. az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése a Rendelet 6. cikk. 1 bekezdés c) pontjának értelmében, különösen az adatekezlőre vonatkozó általánosan kötelező erejű jogszabályi előírások betartásával, a 235/2004 Sb. törvény a hozzáadott értékadóról, illetve a jövedelemadóról szóló a 586/1992 Sb törvény, és a könyvelésről szóló 563/1991 Sb. törvény alapján.

3. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

 • 3.1. A személyes adatok kezelésének célja:
  • a megbízó és a megbízott (adatkezelő) között létrejött szerződés teljesítése, beleértve az áru szállítását, a kárfelelősséget és a hibák megoldását, megbízott által az ilyen szerződés megkötése előtt történt intézkedéseket és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek betartását - azonosító adatok és kapcsolati adatok, különösképpen: keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, számlázási és kézbesítési cím.,
  • a weboldal technikai funkcionalitásának biztosítása és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása - session cookies, azonosító adatok,
  • statisztikai célok - látogatottság, forgalom, olvasottság, megtekintett oldalak száma, eszköz, ahonnan a felhasználók az adatkezelő weboldalát megtekintik, a weboldalon töltött idő, IP cím,,
  • e-mail-elégedettségi kérdőív küldése, az Ügyfél azonosítási programjában, amelyben az adatkezelő részt vesz, a visszajelzések értékelése és a piaci elemzői menedzsment: e-mail cím
  • számlázási és adóügyi célok (például nyilvántartás az adózási jogszabályok szerinti elszámoláshoz) - azonosító adatok és kapcsolat,
  • egyéb törvényi kötelezettségek teljesítése (például a hibákért való felelősség, stb.) - azonosító adatok és kapcsolat.
 •  
 • 3.2. A rendelet 22. bekezdésének értelmében az adatkezelő nem hoz automatikus, individuális döntéseket.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA

 • 4.1. Az Ön személyes adatait a szerződés jogainak és kötelezettségeinek, valamint az archiválásra szánt időtartamnak a vonatkozó általánosan kötelező erejű jogszabályokkal összhangban történő feldolgozásáig, de legkésőbb az általánosan kötelező érvényű jogszabályok által előírt időtartamig kezeljük; Ugyanez érvényes, amennyiben a szerződés nem kerül megkötésre.
 •  

5. ADATTOVÁBBíTÁS

 • 5.1. Adatait a szükséges mértékben továbbítjuk a kézbesítést végző szolgáltatóknak, az adásvételi szerződés értelmében a kifizetések végrehajtójának, valamint a weboldal működésével kapcsolatos technikai szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, beleértve szoftverek működtetését és szoftverek történő adattárolást.
  • További adatkezelők lehetnek az áru szállításában, kézbesítésben résztvevő szolgáltatók, az áruk értékesítésében vagy az adásvételi szerződés alapján történő kifizetésekben részt vevő más személyek (Česká pošta a.s. - Cseh posta, DHL express, General Logistics Systems, Federal Express Czech s.r.o., Frogman s.r.o., PayPal, Braintree, Skrill, GoPay...),
  • társaságoknak és üzleti partnerek, akik biztosítják a weboldal üzemeltetéséhez szükséges adatok összegyűjtését, különösen az analitikai és statisztikai adatokat,: Smartsupp.com s.r.o., Sentry.io, Tawk.to inc., Google, Seznam.cz, ...
  • további szoftvercégek, szolgáltatások és alkalmazások más szállítói, amelyeket jelenleg az adatkezelő nem igénybe.
 •  
 • 5.2.    További adatkezelők lehetnek a pénzügyi hatóságok vagy más illetékes hatóságok abban az esetben, ha a rendszergazdák általában kötelező érvényű jogszabályokat írnak elő.
 •  
 • 5.3. Adatkezelő nem továbbítja a személyes adatokat harmadik országnak (nem EU-tagállamnak) vagy nemzetközi szervezetnek.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 • 6.1. A Rendeletben meghatározottak alapján az érintettnek joga tájékoztatást kérni személyes adatainak kezelésére vonatkozóan, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását és élhet az adathordozhatóság jogával.
 •  
 • 6.2. Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése során jogai sérültek vagy adatkezelése jogellenes, jogában áll az adatkezelőtől tájékoztatást kérni, személyes adatainak törlését kérni vagy panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál.
 •  
 • 6.3. Ön nem köteles személyes adatokat szolgáltatni. Személyes adatainak megadása nem jogi vagy szerződéses követelmény, és nem feltétele a szerződés megkötésének.
 •  
 • 6.4. Adatkezelő jogosult, hogy az információk rendelkezésre bocsátásához ésszerű kompenzációhoz jusson, és ne lépje túl az információ nyújtásához szükséges költségeket.

 

Amennyiben már minden szükséges információval rendelkezik, már csak a helyes lámpát kell kiválasztania

Villámgyors lámpakalauz

Találd meg a lámpát 2 klikkel

Lámpák és projektorok

TV lámpák