Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

A Web Retail s.r.o. az Ön személyes adatainak kezelését végzi, mivel az elengedhetetlen a szerződés teljesítése céljából, az Ön rendelésének teljesítése céljából (vagy az ilyen szerződés megkötését megelőzően végrehajtott intézkedések végrehajtása miatt). Továbbá kezelheti azon személyes adatait, amelyek szükségesek e társaság jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez.

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 • Személyes adatait a Web Retail s.r.o. kezeli. Székhelye: Husinecká 903/10, Prága 3, 130 00, Csehország, Cégjegyzékszáma: 28876431 bejegyezve a Prágai Cégbíróság által, C részleg/ 150602 (továbbiakban csak „adatkezelő“).
 •  
 • 1.2. Az adatkezelő elérhetősége: Levelezési és kézbesítési cím: Politických vězňů 1597/19, Prága 1, 110 00 Elektronikus webcím: info@projektoros-lampa.hu Telefon (06) 1 800 1766.
 •  
 • 1.3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

2. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA

 • 2.1. A személyes adatok kezelésének jogalapja az a tény, hogy az ilyen adatkezelés szükséges az alábbiakhoz:
  • 2.1.1. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az érintett hozzájárulása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 6. cikk, 1. bekezdés a) pontjának értelmében. (személyes adatok védelméről szóló általános rendelet) (továbbiakban „rendelet“);
  • 2.1.2. az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése a Rendelet 6. cikk. 1 bekezdés c) pontjának értelmében, különösen az adatekezlőre vonatkozó általánosan kötelező jogszabályi előírások betartásával, a 235/2004 Sb. törvény a hozzáadott értékadóról, illetve a jövedelemadóról szóló a 586/1992 Sb törvény, és a könyvelésről szóló 563/1991 Sb. törvény alapján.

3. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

 • 3.1. A személyes adatok kezelésének célja:
  • a megbízó és a megbízott (adatkezelő) között létrejött szerződés teljesítése, beleértve az áru szállítását, a kárfelelősséget és a hibák megoldását, megbízott által az ilyen szerződés megkötése előtt történt intézkedéseket és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek betartását - azonosító adatok és kapcsolati adatok, különösképpen: keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, számlázási és kézbesítési cím.,
  • a weboldal technikai működésének biztosítása és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása - session cookies, azonosító adatok,
  • statisztikai célok - látogatottság, forgalom, olvasottság, megtekintett oldalak száma, eszköz, ahonnan a felhasználók az adatkezelő weboldalát megtekintik, a weboldalon töltött idő, IP cím,
  • elégedettségi kérdőív küldése az ügyfél azonosítási programjában, amelyben az adatkezelő és a piaci elemzői menedzsment is részt vesz a visszajelzések értékelése miatt
  • számlázási és adóügyi célok (például nyilvántartás az adózási jogszabályok szerinti elszámoláshoz) - azonosító adatok és kapcsolat
  • egyéb törvényi kötelezettségek teljesítése (például a hibákért való felelősség, stb.) - azonosító adatok és kapcsolat.
 •  
 • 3.2. A rendelet 22. bekezdésének értelmében az adatkezelő nem hoz automatikus, individuális döntéseket.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA

 • 4.1. Az Ön személyes adatait a szerződés jogainak és kötelezettségeinek, valamint az archiválásra szánt időtartamra vonatkozó általános jogszabályokkal összhangban történő feldolgozásáig, de legkésőbb az általánosan kötelező érvényű jogszabályok által előírt időtartamig kezeljük; Ugyanez érvényes, amennyiben a szerződés nem kerül megkötésre.
 •  

5. ADATTOVÁBBíTÁS

 • 5.1. Adatait a szükséges mértékben továbbítjuk a kézbesítést végző szolgáltatóknak, az adásvételi szerződés értelmében a kifizetések végrehajtójának, valamint a weboldal működésével kapcsolatos technikai szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, beleértve szoftverek működtetését és szoftverek történő adattárolást.
  • További adatkezelők lehetnek az áru szállításában, kézbesítésben résztvevő szolgáltatók, az áruk értékesítésében vagy az adásvételi szerződés alapján történő kifizetésekben részt vevő más személyek (Česká pošta a.s. - Cseh posta, DHL express, General Logistics Systems, Federal Express Czech s.r.o., Frogman s.r.o., PayPal, Braintree, Skrill, GoPay...),
  • társaságok és üzleti partnerek, akik biztosítják a weboldal üzemeltetéséhez szükséges adatok összegyűjtését, különösen az analitikai és statisztikai adatokat: Smartsupp.com s.r.o., Sentry.io, Tawk.to inc., Google, Seznam.cz, ...
  • további szoftvercégek, szolgáltatások és alkalmazások egyéb szállítói, amelyeket jelenleg az adatkezelő nem vett igénybe.
 •  
 • 5.2.    További adatkezelők lehetnek a pénzügyi hatóságok vagy más illetékes hatóságok abban az esetben, ha a rendszergazdák általában kötelező érvényű jogszabályokat írnak elő.
 •  
 • 5.3. Adatkezelő nem továbbítja a személyes adatokat harmadik országnak (nem EU-tagállamnak) vagy nemzetközi szervezetnek.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 • 6.1. A Rendeletben meghatározottak alapján az érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatainak kezelésére vonatkozóan, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását és élhet az adathordozhatóság jogával.
 •  
 • 6.2. Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése során jogsértés történt vagy adatkezelése jogellenes, jogában áll az adatkezelőtől tájékoztatást kérni, személyes adatainak törlését kérni vagy panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál.
 •  
 • 6.3. Ön nem köteles személyes adatokat szolgáltatni. Személyes adatainak megadása nem jogi vagy szerződéses követelmény, és nem feltétele a szerződés megkötésének.
 •  
 • 6.4. Adatkezelőnek jogában áll, hogy az információk rendelkezésre bocsátásához ésszerű kompenzációhoz jusson, és ne lépje túl az információ nyújtásához szükséges költségeket.

Amennyiben megtalálta az összes szükséges információt, nincs más hátra, mint kiválasztani az Önnek megfelelő lámpát

Villámgyors lámpakalauz

Találd meg a megfelelő lámpát néhány kattintás segítségével

Projektor lámpák

TV lámpák